top of page

İÇ MEKAN RENDER FİYATLARI

İç mekan render fiyatları da dış mekan render fiyatları kadar merak edilen bir 3D görselleştirme konusudur. Bu noktada iç mekan render çalışmalarını 2 ana başlığa ayırmak gerekir. İlk başlık olarak özel bir tasarım beklentisinin olmadığı, yalnızca görselleştirme odaklı yapılan 3D çizim çalışmaları; diğer bir başlık olarak ise uygulamaya yönelik olarak kişiye özel tasarım önerilerinin ve detaylarının geliştirildiği 3D çizim çalışmaları söylenebilir.


İç Mekan Render Hizmetleri

Özel bir iç mekan tasarımı beklentisi olmaksızın yapılan 3D görselleştirme çalışmaları ağırlıklı olarak daire satış ve pazarlama çalışmaları kapsamında çalışılmakta olup kişiye özel mimari detaylar içermemektedir. Bu nedenle işveren tarafından daha az geri dönüş olacaktır ve proje kısa sürede son halini alabilecektir. Herkese hitap edebilecek olan modern tasarımlar üzerinden tasarım şekillenir ve hızlı bir biçimde 3D görselleştirme çalışmaları yapılır ve tamamlanır. Bununla birlikte iç mimarlık ofisleri de yaptıkları tasarım için render hizmeti talep etmektedirler. Burada da iç mimarlık ofisi tasarımı en ince ayrıntısına kadar detaylandırdığı için 3D görselleştirme çalışması kısa sürede tamamlanabilmektedir. Peki, bu çalışmaların fiyatları nasıl belirlenir? Bu çalışmaların fiyatlarında etkili olan en önemli parametre elbette ki sizin 3D görsel kalitenizdir. Bunun yanında tasarım konusunda yetkinliğiniz de projeye değer katabilecek önemli bir durum olduğu için iç mimar, mimar gibi profesyonel tasarım disiplinlerinden olmak önemli bir parametredir. Sektördeki rakip firmalara göre kendi çalışmalarınızı konumlandırdıktan sonra kendi firmanızın sektördeki yaşı ve örgütlenme biçimi de burada çok önemli bir parametre olabilmektedir. Örgütlenme biçimi tanımını biraz daha açmak gerekirse; sizin ofisinizin ekip üyesi sayısı ve niteliği, aynı şekilde sahip olduğunuz donanımların sayısı ve niteliği sizin yapılacak olan iç mekan render çalışmasıyla ilgili vereceğiniz hizmet niteliğini belirleyen faktörlerdendir. Öyle ki kalabalık bir ekibe sahip bir 3D görselleştirme firması 3D çizim çalışmalarını tam zamanında ve hızlı bir biçimde tamamlayabilecekken, ekibi kısıtlı olanlar işlerini zamanında teslim etme konusunda zorlanabilmektedir. O nedenle bireysel olarak çalışan görselleştirme uzmanları veya freelance olarak tanımlayabileceğimiz kişilerle çalışırken teslim süresinin gecikebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.


İÇ MEKAN RENDER


Özetle, sektörde belirli bir süredir olan, profesyonel tasarım dallarından birine sahip olan, foto-gerçekçi render çalışmaları yapabilen, tasarım ekibi olan ve yeterli donanıma sahip olabilecek 3D görselleştirme firmalarından iç mekan render hizmeti almak önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda fiyatlandırmalar konusunda net bilgiler verecek olursak, özel tasarım beklentileri olmadığında, satışa yönelik tasarım çalışmaları olduğunda veya tasarımı hazır olarak yapılarak, yalnızca 3D görselleştirme taleplerinin olduğu iç mekan render fiyatları aralığı Türkiye’de 1500 lira ile 3000 lira arasında değişebilmektedir. Bu kadar geniş bir aralık tanımlamış olmak açıklamış olduğumuz nitelik parametrelerinin değişkenliği ile ilişkilidir. İç mekan render fiyatları için daha düşük fiyata hizmet sunun 3D görselleştirme uzmanları olsa da bu tür çalışmalar foto-gerçekçi çalışma niteliğine bile sahip olmayıp projeniz için son derece olumsuz bir algı yaratacak olan çalışmalar olduğu için önermemekteyiz. Aynı şekilde tavan olarak belirttiğimiz fiyatın üzerinde fiyatlar da olabileceğini belirtmemizde fayda var fakat 3000 liranın üzerinde alınacak hizmetleri fiyat performans dengesi gözetildiğinde tercih edilen çalışmalar olmamaktadır.


İç Mimarlık Hizmetleri

İç mekan render çalışmalarının yanında bir de iç mimarlık çalışmaları kapsamında yapılan iç mekan tasarımı çalışmaları da söz konusudur. Bu çalışmalar kişiye özel olarak tasarlanmakta olup daha geniş bir sürece yayılan, çeşitli tasarım aşamaları olan çalışmalardır. Bu türden iç mekan tasarım projelerinin verimli bir çalışma olabilmesi için bir mekanın inşaat halinden itibaren planlanması önemlidir. Bir mekanın meydana gelişindeki en önemli parametre mekanın kullanım amacı ve işlevidir. Bu noktada bir mekanın tasarımı içerisinden başlamaktadır denebilir. Bir iç mekan tasarımı projesi meydana getirmenin hedefi, nihai kararların ortaya çıkaracağı etkiyi önceden görmek ve bu süreç içerisinde yapılacak çalışmayı planlayıp uygulama işlemlerini organize etmektir. İç mimarların ve tasarımcılar bu süreçte sizi yönlendirmek ve bu yönlendirmeler doğrultusunda tasarlanan mekanın nihai durumunu ifade eden teknik çizimleri 3 boyutlu görseller ile destekleyerek sizlere sunmaktır. Bu iç mekan tasarımı çalışmalarının ilk aşaması mekana dair verilerin ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede öncelikli veri mekana dair rölöve çizimlerinin elde edilerek mekanın net ölçülerinin belirlenmesidir. Bunun ardından sizlerden gelen taleplerin, sizin yaşam tarzınızın, ihtiyaçlarınızı ve alışkanlıklarınızın derlenerek iç mekanın ihtiyaç programının belirlenmesidir.


İÇ MEKAN TASARIMI


Çoğu zaman, kullanıcılar hayallerindeki mekanı tariflemekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda, farklı tarzlara sahip iç mekan tasarımı ve uygulamalarını siz kullanıcılarla paylaşır, tasarıma dair karar vermenizde yol gösterici oluruz. Tüm bu veriler elde edildikten sonra tasarım için konsept fikir ortaya konur. Bu konseptte mekanın bulunduğu coğrafi, kültürel ve yapısal bağlamlar etkili olduğu gibi iç mimarlık tasarım trendleri de etkili olabilmektedir. Bu bağlam ve trendler doğrultusunda biçim, malzeme, renk, doku gibi bir çok farklı parametre belirlenir ve tasarım planlanarak bir konsept tasarım fikri geliştirilir. Sizlere bu konsept iç mekan tasarımı ve dekorasyon fikirleri gerek teknik çizimlerle gerekse 3D görselleştirme araçları ile sunulduktan sonra, sizin geri dönüşlerinizle birlikte tasarım revizeleri yapılır ve uygulama projesine doğru proje ilerler. Bu aşamalarda artık mekana dair tüm malzeme tanımları yapılır ve metraj hesapları ortaya konulur. Bunlar, zemin döşemesi, tavan döşemesi ve planı, duvar kaplamaları, sabit mobilya çizimleri, hareketli mobilya modelleri, aydınlatma armatürleri gibi bir çok yapısal elemanın tanımı ve miktarının belirlenmesini kapsayan çalışmalardır. Bu çalışmalar tamamlandığında proje tüm detaylarıyla tarafınıza sunulur. Uygulama öncesi tasarım ve maliyetler sizlerle birlikte kritik edilir ve nihai tasarım ve uygulama kararı verilerek uygulama için ihale verileri oluşturulur. Bu verilerde iç mekan tasarımı için uygulanacak her türlü detaya yer verilmesi önemlidir. O nedenle bu veriler içerisinde 3 boyutlu görseller kadar teknik çizimlerin de detaylı bir biçimde hazırlanması büyük önem arz eder. Detaylı iç mekan proje sürecini en kısa haliyle bu şekilde tanımlamış olduk. Bu iç mimarlık hizmeti olarak ifade edilebilecek sürecin maliyetleri, iç mekan render çalışmalarına kıyasla oldukça farklıdır. Çünkü bu iç mimarlık çalışmaları kişiye özel iç mekan tasarımı çalışmaları olduğu için oldukça geniş bir zamanda ortaya koyulur ve her detayı teknik olarak çizilmesi gerekir. Bu detayların seviyesi de sizin talep ve uygulama için ayırdığınız bütçeyle ilişkili olduğu için belirli bir fiyat söylemek oldukça zordur. Fakat bir örnek üzerinden iç mekan tasarımı için fiyat aralığı verecek olursak, 4+1 bir villanız için tüm ayrıntılarıyla ele alınmış bir iç mekan tasarımı talep ediyorsanız burada minimum fiyat olarak 30.000 lira gibi bir projelendirme fiyatı gündeme alınması gerekir. Bu fiyatlar istenilen iç mekan tasarımı çalışmasının ayrıntı ve detay seviyesine göre 50.000 liraya kadar çıkabilecektir.


Özetle, satışa yönelik mekan kullanımını kullanıcılara sunacak nitelikte, özel bir tasarım detayına sahip olmayan, tamamen tasarımcılarımızın insiyatifiyle tasarlanan iç mekan render çalışmaları olarak ifade ettiğimiz çalışmalar ile; uygulamaya yönelik olarak, sizlerin yaşam biçimi ve alışkanlıklarıyla özel olarak şekillenene ve birçok ayrıntıyı içeren iç mekan tasarımı çalışmaları çok farklı çalışmalardır. O nedenle iç mekan render fiyatları ve iç mimarlık tasarım hizmetleri fiyatları çok farklılıklar göstermektedir. All Render olarak mimar tasarımcı ekibimizle hem iç mekan render hem de iç mekan tasarımı konularında hizmet sunuyoruz. Yenilikçi, özgün ve uygulanabilir tasarım fikirleri geliştiren mimar ve iç mimar tasarımcılarla çalışmak için bize ulaşabilirsiniz.

94 görüntüleme
bottom of page