top of page

KALİTELİ 3D GÖRSELLEŞTİRME PARAMETRELERİ

Nitelikli 3d görselleştirme çalışmaları ortaya çeşitli parametreleri vardır. Mimari render konusunda niteliğin anlamı elbette ortaya konulan görselin gerçekçi yani fotorealistik olması gerekir. Fotogerçekçi render elde etmek için en temel faktör öncelikle bunu sağlayabilecek render yazılımlarının yani render motorlarının kullanılmasıdır. Mimari render yazılımı ile elde edilen görselin photoshop gibi düzenleme programlarında çeşitli renk ve filtre ayarlarının yapılmasıyla iyi bir 3 boyutlu görselleştirme çalışmaları oluşturulabilir. Fakat bu render sürecinin içerisinde render niteliğini etkileyen birçok teknik parametre söz konusudur. Bu parametreleri detaylı 3D modelleme, detaylı ve kaliteli kaplama kullanma, sahnede gerçekçi bir ışık kullanma ve gerçekçi bir sahne kompozisyonu oluşturmak olarak 4 temel çalışma prensibi ile tanımlayabiliriz. Fotorealistik görselleştirme için dikkat edilmesi gereken bu başlıkların kendi içerisinde de farklı püf noktalara dikkat edilmesi gerekir.


Öncelikle detaylı ve kaliteli model yapma konusundan söz edecek olursak, 3 boyutlu kaliteli görselleştirmenin temelini iyi bir model çalışmasının oluşturduğu söylenebilir. Öyle ki mimari görselleştirme çerçevesinde bir villa projesinin görselini çalışacaksak, modelleme aşamasında korkuluk, kapı, pencere, havuz gibi yapısal ögelerin detay seviyesi render kalitesi konusunda belirleyeci olacağını bilerek modelleme yapmamız gerekir. Villa cephesi görselleştirilirken, örneğin bahçedeki havuzun kanal detayının işlenmiş olması bizim görseli gerçekçi bir biçimde ortaya koyabilmemiz için gerekli bir çalışma olduğunu bilmemiz gerekir. Bu noktada gider kanalını modelleyip ifade etmeden yapacağımız bir havuz modellemesi her ne kadar hızlı bir şekilde çalışmamız anlamına gelse de render aşamasında bu tür detaylandırılmamış yapısal ögeler görselin ruhunu zayıf kılacak ve fotorealistik bir görsel oluşturmamız mümkün olmayacaktır. Başka bir örnekle açıklamak gerekirse yine bir villa cephesi görselleştirme çalışmasında modelleme aşamasında pencerelerin denizlikleri gerçek boyutlarına yakın bir şekilde ifade edilmediği durumda görselimizin render aşamasında istediğimiz niteliğe ulaşmasını bekleyemeyiz. Aynı şekilde pencere, kapı, korkuluk gibi yapısal mimari elemanların da gerçek detaylara sahip olduğundan emin olmak için detaylı bir şekilde ele alıp modellemeli veya kaliteli hazır modeller kullanmalıyız. Kaliteli bir 3D render motoruyla mükemmel bir ışık kalitesi ortaya koysak dahi bu tür yapısal detaylar eksik olduğu sürece görsellerimiz fotorealistik bir iddiada olamayacaktır. O nedenle modelimizin detaylarının üst seviyede bir detaycılık ile işlenmiş olmasının, fotorealistik görseller elde etmek için temel bir çalışma olduğunu unutmamalıyız. Bir yapının detaylarının ortaya koyularak model yapılması çok uzun süreler alacaktır. O nedenle fotorealistik bir render için vazgeçilmez olan bu model detaylarının çalışmanın da maliyetini arttıracağını unutmamak gerekir.


MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME
Vray ile aldığımız bir render örneği


Bir diğer parametre ise kaliteli kaplama malzemeleri kullanımı konusuydu. Bu noktada görselleştirme için çözünürlüğü optimum seviyede olan kaplama görsellerini kullanmaya özen göstermek fotorealistik render için önemlidir. Düşük çözünürlüklü kaplama görselleri kullandığımızda son aşama olan render sürecinde elde ettiğimiz görsellerde bulanık obje yüzeyleri 3 boyutlu görselimizin ruhunu zedeleyecektir. Bu nedenle çözünürlük konusu kaplama yani tekstür hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken birinci temel konudur. Kaliteli görselleştirme için bir diğer önemli konu ise 3D görselde ifade edilmek istenen malzemenin gerçek olarak uygulanacağı halini ifade edebilmek için yapılan doku çalışmalarıdır. Bu aşamada özellikle özgün ve özel bir takım dokular tasarımın konusuysa uygulama ekibinden ilgili malzeme için bir numune talep ve tedarik etmeniz gerebilir. Çünkü internet üzerinden istediğiniz her malzemenin aynısını bulmanız her zaman mümkün olmayacaktır. Bu tür özel malzeme ve dokuları ifade edebilmek için internetten ulaştığınız malzeme görselleri üzerinde belirli düzenlemeler yapmanız gerekecektir. Bu düzenlemeler photoshop gibi detaylı görsel düzenleyebildiğimiz yazılımlar olabileceği gibi render motorlarının material düzenleme arayüzleri de olabilmektedir. Bu arayüzlerde ilgili malzemenin kendine özgü çizikliliği, buruşukluluğu, eskimişliği gibi özelliklerini düzenleyebilir; gerçeğe yakın en yakın dokuyu arayabilirsiniz. Dolayısıyla fotorealistik görsel süreçlerinde kaplamaların kaliteli bir çözünürlüğe sahip olması ve objenin gerçekte sahip olduğu dokunun aynı şekilde üretilmesi görselleştirme uzmanı açısından önemli bir konudur.


ÜRÜN RENDER
Corona Render ile hazırladığımız örnek mobilya görseli


Fotorealistik yani gerçekçi render ortaya koyabilmek için önemli parametrelerden bir diğeri ise render motoru aracılığıyla gerçekçi bir ışık kullanılmasıdır. Bu noktada 3D render motorunun niteliği belirleyici bir faktör olduğu kadar görselleştirme uzmanı tarafından doğru ışık ögelerinin kullanılması da kaliteli görselleştirme için önemli bir konudur. O nedenle fotoralistik render elde etmek için doğru render motorunu seçmemiz ve ışık ayarlarına yeteri kadar hakim olmamız gereklidir. Bu konuda render motorlarının kendi resmi hesaplarından yayınlanan görseller ele alınarak yazılımın becerileri kritik edilebilir. Çünkü render motorunun niteliği kaliteli görselleştirme için tek başına bir çözümleme ortaya koyamaz. Bir render motoruyla programa az hakim olan birisi kötü bir iş ortaya koyarken, program hakimiyeti yüksek bir görselleştirme uzmanı kaliteli fotorealistik bir görselleştirme çalışması ortaya çıkarabilir. O nedenle render programlarının nitelikleri konusunda karar verirken sosyal medyada veya kendi web sitesinde kullanıcıların yayınladığı çalışmalar üzerinden değil, render yazılım firmalarının kendi hesap ve web sitelerinden yayınlamış olduğu çalışmalar üzerinden render yazılımının becerilerini değerlendirmeniz daha yerinde olur. Firmaların yayınladığı bu çalışmalar ilgili render programı ile ulaşabilecek olan maksimum seviye için en doğru fikri verecek olan kaliteli görselleştirme çalışmalarıdır. Bir bakıma incelediğiniz 3D program ile ulaşabileceğiniz en üst seviye kaliteli görseli bu çalışmalar üzerinden tayin edebilir, fotorealistik render alabilmek için doğru programa bu şekilde karar verebilirsiniz. Sonrasında sizin yapmanız gereken en doğru ve gerçekçi ışık kompozisyonunu ile sahnenizi aydınlatarak ortaya gerçekçi render görselleri koymak olacaktır. Bu süre içerisinde en iyi sonuca ulaşmak için ışık ayarları ile farklı etkileri test ederek birçok farklı çalışma yapmanız kaliteli görselleştirme için önemlidir.


MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME


Kaliteli görselleştirme için son kritik parametre ise gerçekçi ve sanatsal bir sahne kompozisyonu kurabilmenizdir. Bu noktada yine bir villa projesinin 3 boyutlu görselleştirmesi üzerinden örneklemek gerekirse villayı bahçesiyle birlikte render ederken sahnenizin gerçekçi bir yaşam hissini vermesini önemsemeniz gerekir. Bu doğrultuda örneğin boş bir teras yerine terasa yerleştirilmiş bahçe mobilyaları koymak ve terasta sohbet halinde insanlar veya çevreyi seyir halinde bir insan figürü koymanız görseli gerçekçi kılacağı gibi, açık alan yaşamını da etkili bir biçimde yansıtacaktır. Bu noktada havuz başında oturan bir insan modelinin yazlık kıyafetlere sahip olması veya kışlık bir giyime sahip olması gibi ufak detaylar da kaliteli görselleştirme için oldukça önem arz etmektedir. Mekansal atmosferin bağlamına ve ruhuna göre figürler kullanmak gerçekçi ve sanatsal render elde etmek için gerekli bir unsurdur. O nedenle çeşitli bir insan kütüphanesine veya obje kütüphanesine sahip olmanız önemlidir. Bir başka örnekle açıklamak gerekirse, bir meydan tasarımını sunacaksanız, meydanda farklı ilişkiler içerisinde insan figürlerini kompoze etmeniz kaliteli görselleştirme için önemlidir. Meydanların kalabalık olduğu gerçeğini ele alırsak sahnemizde yeteri sayıda insan olmasının gerçekçilik anlamında ne kadar önemli olduğu açıktır. O nedenle sahneleri ele alırken gerçek kullanımlarını düşünerek kompoze etmeniz gerektiğini unutmamanız gerekir. Kompozisyon konusu birçok parametreyi kapsayan bir başlıktır. İnsan figürü gibi araçların yerleşimi ve projenin kültürel ve sosyal bağlamıyla olan uyumluluğuna kadar birçok konuda detaylı bir çalışmayı ve düşünmeyi gerektirmektedir.


İÇ MEKAN TASARIMI VE GÖRSELLEŞTİRME


Tüm bu parametrelerin alt başlıkları da oldukça detaylandırılabilir. Bu noktada objelerin kenarlarının yumuşatılması, ufuk çizgisinin gerçekçi bir biçimde peyzaj veya yapısal unsurlarla donatılması, gölgelerin yumuşatılması, modelin birleşim noktalarında kirliliklerin ifade edilmesi gibi bir çok etki render kalitesini etkileyen faktörler arasındadır. Bu alt başlıkların kavranabilmesi için gerçek hayattaki obje ve mekanların iyi bir şekilde gözlemlenmesi gereklidir. Gerçekçi render elde etmek için iyi bir gözlem gücüne sahip olmalısınız. Tüm bu parametrelerin niteliğinin iyileştirilmesi geniş bir öğrenme sürecinin sonunda olacağı gibi, öğrenmenizin ardından 3 boyutlu görselleştirme sürecinde gerçekçi bir render elde etmek için yapacağınız detaylı çalışmalar da geniş bir çalışma süreci gerektiriyor. Dolayısıyla fotorealistik render için ortaya konulacak olan emek ve buna bağlı harcanan zaman da render maliyetini etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. O nedenle hem hızlı hem kaliteli hem de ucuz bir render çalışmasının mümkün olmadığını açıkça anlatmış olduk.

47 görüntüleme
bottom of page