top of page

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME HİZMETİ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLER?

Mimari görselleştirme süreçlerini projenin incelenip fiyat teklifi verilmesinden proje teslimine kadar bu yazımızda sizler için derledik. Her projenin kendine özgü bir çalışma süreci olsa da genel hatlarıyla konuyu standart bir proje süreci üzerinden ele alarak anlatacağız.


Mimari projeniz, proje ofisi tarafından hazırlandıktan sonra başta cephe tasarımı olmak üzere iç mekân tasarımı ve peyzaj tasarımı gibi çeşitli konularda tasarım veya görselleştirme desteğine ihtiyaç duyulur. 3 boyutlu görselleştirme araçlarının kullanımı kendine özgü bir uzmanlık ve donanımsal alt yapı gerektirdiği için mimari ofislerin birçoğu bu hizmeti dışardan alarak proje sahibi işverenlerine sunarlar. O nedenle 3 boyutlu tasarım hizmeti alan meslek gruplarından birisi mimarlardır diyebiliriz. Mimarlar genellikle tasarladıkları yapıların cephe görsellerini işverene sunmak için 3d mimari görselleştirme hizmeti almaktadır diyebiliriz. Bunun yanında daha sık olarak mimari görselleştirme hizmeti alan bir diğer grup ise proje yatırımcıları ve yüklenici firmalardır diyebiliriz. Firmalar özellikle yatırım yaptıkları konut projelerinin satışlarında nitelikli bir 3D proje görselleştirme hizmetine ihtiyaç duyarlar. Mimari ofislerin yalnızca projenin genel hatlarını ifade etmek için kendi ofis imkânları dâhilinde sundukları 3 boyutlu çizim ve görseller proje satış ve lansmanları için yetersiz gelmektedir. Bu noktada sürece görselleştirme uzmanı dâhil edilmesi gerekir.


Dış Mekân Mimari Görselleştirme Süreci ve Çalışma Aşamaları

Uygulama projesinin tamamlanmış olup pazarlama süreci başlamak üzereyken mimari görselleştirme hizmeti alınır. Bu aşamadan itibaren süreç pazarlama ekibi ve görselleştirme firması tarafından organize edilerek yürütülür. All Render olarak bu aşamada sizlerden uygulama projesi çizimlerinizi talep eder, projenizi inceleyip projeye özgü sunum fikirleri üzerine fikir yürütürüz. Bu fikirler ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda sunum yöntemlerini kesin olarak belirler ve proje ölçeğine göre uygun fiyatı belirleyerek teklifimizi sunarız. Teslim tarihi, revizeler, ilaveler gibi çeşitli çalışma detaylarının bulunduğu, sözleşme niteliğindeki bu belgenin onaylanmasıyla birlikte çalışmaya koyuluruz. Mimari görselleştirme çalışmalarının ilk aşaması projeye uygun olarak kütle modelinin yapılmasıdır. Kütle modelinin en ince ayrıntısına kadar modellenmesi nitelikli bir görselleştirme hizmeti için gerekli bir çalışmadır. O nedenle model sürecini büyük bir özen ile uygulama detaylarını doğru şekilde içerecek şekilde yürütür, çevre düzenlemesini de modelleyerek modelleme sürecini tamamlamış oluruz. Model süreci boyunca belirli periyotlarla çalışmayla ilgili size bilgi verir, çalışmanın ilerleyişinden sizi haberdar ederiz. Cephe tasarımı mimari ofis tarafından projede işlenmemişse mimar ekibimiz tasarım önerileri geliştirir. Projenin ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamıyla ilişkili geliştirilen yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım önerileri online bir toplantı organize edilerek model dosyası üzerinden beğeninize sunulur. Toplantıda aldığımız revize notlarının ardından projenin cephe tasarımı son halini alır ve görselleştirme, yani render aşamasında geçilir. Bu aşamada ilk olarak yapının görselleştirileceği açılar belirlenir. Görselleştirme uzmanlarımız tarafından projenin güçlü ve özgün yönlerini en doğru ifade eden açıların belirlenmesine özen gösterilir. Bazı satış ekipleri bu açıları beraber belirlemek isteyebilmektedir. Bu durumda konuyla ilgili online bir toplantı daha organize eder, model ekranından görsel açılarını beraber kritik edebiliriz. Tasarım karar verilip görsel açıları belirlendiğinde, artık geriye mimari görselleştirme aşaması kalmıştır. Bu noktada render uzmanlarımız yapının ruhuna ve hikâyesine en çok yakışan ışığı, insan figürlerini ve peyzajı kompoze eder ve projenin kendi hikayesine ait olan özgün görseller render için hazır hale getirilmiş olur. Gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra ilk aşamada final teslimine görece düşük çözünürlüklü görseller render edilir. Bu görseller üzerinden sizlere bir sunum yapılarak, onayınız istenir. Bu aşamada yapının malzeme dokularından, görselin kompozisyona kadar herhangi bir detayla ilgili revize talepleriniz değerlendirilebilir. Bu revize notları çalışmada düzeltildikten sonra baskı boyutuna uygun, yüksek çözünürlüklü görseller üst seviye donanımlar ile render edilir. Final görselleri dediğimiz bu nihai görselleri düzenli bir şekilde derleyerek bulut sistemine yükleyerek sizlere ulaştırırız ve siz de dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden bu görsellere ulaşabilirsiniz.


MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME


İç Mekân Tasarımı ve Render Süreci

Mimari görselleştirme ile genel ilerleyişin aynı olduğu bu süreç için çok farklı hizmet talepleri olabilmektedir. İç mimarlar tarafından tasarlanmış, detay çizimlerinin 2 boyutlu teknik çizimlerle veya eskiz çizimleriyle ifade edildiği tasarım fikirlerinin modellerinin yapılarak tarafımızdan görselleştirilmesi bunlardan biridir. Bu süreçte iç mimar veya diğer tasarımcılar tasarımlarını bizlere ifade eder; konsept, malzeme, doku ve diğer tüm detaylar için bizleri yönlendir ve ilgili tasarım model haline getirilir. Bu aşamada projeye özel detaylar modellenebildiği gibi konsepte uygun hazır 3d modeller ile de iç mekân tasarımı desteklenebilir. Tasarımın modele aktarılmasının ardından aynı dış mekan mimari görselleştirme çalışmalarında olduğu gibi nihai kararlar online toplantı aracılığıyla model üzerinde verilir. Toplantıda alınan revize notları dikkate alınarak model güncellenir ve iç mekân render aşamasına geçilir. Bu aşamada doğru ışığı kullanarak tasarım detaylarının en iyi şekilde ifade edilmesi ve mekânın sanatsal bir motivasyonla görselleştirilmesi All Render için olmazsa olmaz bir parametredir. O nedenle çok farklı ışıklar kullanarak sahne kompoze edilir ve render işleminin ilk aşaması olan test görseli, yani düşük çözünürlüklü görsellerin çıktı alınması süreci başlatılır. Test render görselleri tamamlandıktan sonra sizin onayınıza sunularak hem tasarım hem de görselleştirme detaylarıyla ilgili görüşleriniz alınır ve bu doğrultuda çalışma revize edilir. Bu işlem itibariyle final görsellerini render etmek için bir engel kalmamaktadır ve aynen mimari görselleştirme hizmeti sürecinde olduğu gibi baskı boyutuna uygun, yüksek çözünürlüklü görseller render alınır. İç mekân tasarımı ve render süreci de bu şekilde tamamlanmış olur.


İÇ MEKAN RENDER

38 görüntüleme
bottom of page