top of page

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA SANATSAL BAKIŞ AÇISI

3D mimari render çalışmalarınızda alışılagelmiş görselleştirme çalışmalarının dışına çıkmak ve sanatsal bir bakış açısıyla ele almak için bazı parametrelerin dikkate alınması gerekir. Temel olarak fotogerçekçi render çalışmaları oluşturmak için dikkat edilmesi gereken parametreleri buradaki yazımızda anlatmıştık. Bununla ilgili kısa bir özetin ardından sanatsal görseller oluşturmak için dikkat edilmesi gereken kompozisyon unsurlarına dair önemli ipuçlarını da bu yazımızda paylaştık.


3D Modelin Detaylandırılması

Üst seviye mimari görselleştirme çalışmaları yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli konu 3 boyutlu modeldeki detayların en ince ayrıntısına kadar işlenmiş olmasıdır. 3D görselleştirme uzmanları tarafından yapı kütlesinde pencere ve kapıların kasa detaylarına kadar özenle modellenmesi, denizlik gibi yapısal detayların eklenmiş olması veya korkulukların strüktürüyle birlikte gerçeğe uygun olarak modellenmesi önemlidir. Aynı şekilde iç mekân tasarımı ve görselleştirme çalışması yapılacaksa süpürgelik detaylarından, tavan detaylarına kadar her şeyin uygulamaya yakın bir şekilde detaylandırılmış olması gereklidir. Bu detayların ticari çalışmalarda bazen sonu olmadığı da bir gerçektir. O nedenle mobilyanın deri veya kumaş kaplamasının buruşuk olmasına kadar dikkat edilmesi gerekse de vakti faydalı kullanmak için kaliteli bir mimari görselleştirme için optimum detay seviyesine ulaşmak yeterlidir. Bu yeterlilik seviyesini test render çalışmalarıyla kendiniz karar vermelisiniz.


İÇ MEKAN TASARIMI


3D Model Çalışmalarında Kusurluluk

Kusursuzluk bu evrende imkânı olmayan bir kavramdır. İnşa ve yapısal çalışma süreçleri çok katılımcılı ve çok yönlü karmaşık bir süreçtir. Bu da doğal olarak yapının proje aşamasındaki çözümlerinin katı nesnelere dönüştüğü inşaat sürecinde farklı suretler ve uygulamalarla ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu gerçekliği mimari görselleştirme aşamasında göz ardı edemeyiz. O nedenle mimari projenin 3 boyutlu modelini yaparken bu doğal veya yapay kusurluluk hallerini de ifade edecek şekilde modele birtakım uygulama sürecinde doğabilecek hataları eklememiz fotogerçekçi mimari render ortaya koymayı sağlayacak en önemli unsurlar arasındadır. Örneğin iç mekân tasarımı görselleştirmesi çalışması yapıyorsanız süpürgelik modellerken, zeminle birleştiği kısmı zeminle hizalı yapmak yerine birkaç milim boşluk eklenmesi görüntüyü veya dış mekanda kullanılmış olan seramiklerin derzleri arasında minör farklılıklar ya da yer yer kirlilik etkisinin verilmesi; saçak uçlarında bir takım kirliliklerin eklenmesi gibi hem uygulama hem de doğal süreçlerin sonucu olan bazı hata veya bozulmalar render aşaması öncesi çalışılması gereken üst seviye detaylardır. 3D render çalışmalarında bu tür detayları güçlendirmek için iyi bir gözlem gücüne sahip olmanız önemlidir ve sokakta gezerken çevrenizdeki yapılı çevreyi göz ucuyla gözlemleyerek bu gözlem gücünüzü geliştirmelisiniz.


KOMPOZİSYON

Mimari görselleştirme çalışmalarını sanatsal bir bakış açısıyla ele almak önemlidir. Bu çerçevede fotoğrafçılıkta da önemli olan bazı kurallar 3D görselleştirme için de aynen geçerli parametreler olarak karşımıza çıkar. 3D mimari çalışmalarda dikkat edilmesi gereken bu kompozisyon yaklaşımlarını 9 başlıkta özetledik.


MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME


1/3 Kuralı

Mimari render görsellerinizde dengeli bir kompozisyon kurmak için 1/3 kuralından faydalanmalısınız. Bu uygulama için render motorunda kullandığınız kameranızın vizörünü hayali yatay ve dikey çizgilerle 9 eş dikdörtgene bölmelisiniz. Görselde öne çıkarmak veya vurgulamak istediğiniz odağı 9 dikdörgen parçanın kesişim noktalarından birisine yerleşecek şekilde kameranızın açısını ayarlamalısınız. Bu sayede etkili bir mimari render karesi yakalayacaksınız.


İlgiyi Ön Plana Çekin

Özellikle mimari görselleştirme çalışmalarında ilgiyi yapıya çekmek isteriz. O nedenle yapıyı net bir şekilde odaklayarak yapı arkasında dikkati çekmeyecek şekilde arka planlar ekleyin. Bu arka planların netliğini kırmak adına mutlaka sis etkisini kullanın. Aynı şekilde kamera açısına göre görselin en altında, yani bakışa göre en yakında bulunan ögelerinde yapının etkisini azaltmaması için lens miktarını dar kullanarak bu ögelerin blur etkisinde kalmasını sağlayın. Dolayısıyla mimari görselleştirme çalışmasını tamamladığını final görselinde; ön planda blurlu bir peyzaj, arka planda sisli bir manzara ve net bir şekilde ortaya konularak dikkatleri üzerine toplayan mimari yapı olmalıdır.


Sadeliği Önemseyin

Mimari görselleştirme çalışmalarınızda kompozisyon oluşturmak için onlarca nesne kullanmaktan kaçınmaya çalışın. Netice itibariyle bu bir mimari render çalışması olduğu için dikkatleri gereksiz objelere değil yapıya toplamak isteriz.


Sahnede Işık Kullanımı

3D görselleştirme çalışmalarında render motoru içerisinde kamera yerleşimi kadar ışığın kullanımı da önemlidir. Yapı malzemelerinin dokuları patlamayacak kadar optimum ışığın kullanılmasının önemli olduğu gibi, coğrafi bağlamın duygusunu aktaracak doğal ve yapay ışıkların kullanılması da önemlidir.


MİMARİ RENDER


Çerçeveleri Kullanın

Mimari görselleştirme çalışmanızda sanatsal bir bakış açısı ortaya koymak istiyorsanız doğal bazı çerçeveler oluşturmak çok etkili olacaktır. Örneğin yapı cephesine bakarken kameranın üstünden veya yanından sarkan bir ağaç dalı güzel bir çerçeve sağlayacaktır. Başka bir örnek vermek gerekirse, yapınıza bulunduğu sokağın başından bakarak çevresinde bulunan yapıların kütlesini çerçeve yaratacak şekilde kamera açınızın sağına veya soluna konumlandırabilirsiniz.


Profesyonel Fotoğrafçıların Çalışmalarını İnceleyin

Eğer mimari render çalışmalarında kompozisyon kurmakta zorlanıyorsanız ilk olarak esinlenme veya taklit etmekle işe başlayın. Profesyonel fotoğraf çalışmalarında nelerin kullanılıyor olduğunu gözlemleyin. Bu fotoğrafları analiz edin ve 3D görselleştirme çalışmalarında kendi tarzınızı yakalamaya çalışın.


Görseli Ölçeklendirin

Mimari görselleştirme çalışmalarınızda kompozisyonunuzla güçlü bir etki yaratmak için ölçeklendirmeye imkan verecek figürler kullanmaya özen gösterin. Yani bir yapı için 3D görselleştirme çalışması yaparken önüne insan figürleri yerleştirerek yapının ölçeğini ve görkemini etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz. Büyük ölçekli olan yapı unsurlarının yanında insan figürleri yerleştirdiğinizde derinlik duygusu daha net bir şekilde ortaya konur.


İnsan Ölçeğinden Bakış

Mimari görselleştirme nihayetinde yapılı çevreyi ya da bir yapıyı insanların uygulama öncesi deneyimlemelerine yarayan dijital bir render çalışmasıdır. O nedenle doğru ve etkili bakış açısının insan ölçeğine yerleştirilmiş bir kamera ile yakalanacağını unutmamak gerekir.


MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME


Alışılmışın Dışına Çıkın

Projenin ana hatlarını ifade eden görselleştirme çalışmalarını insan ölçeğinden bakışlarla oluşturduktan sonra alışkanlıkları yıkarak mimari render çalışmalarında kompozisyon algılarını değiştirmek mümkün. Mimari görselleştirme çalışmalarında kompozisyon meydana getirmek yalnızca 1/3 kuralı veya çerçevelerle sınırlı değildir. Sıra dışı heyecan verici açılar ve kamera lens değerleri kullanarak yaratıcı bir mimari render çalışması da yapabilirsiniz. Yapı ve objeleri yaratıcı bir biçimde konumlandırarak özgün bir görselleştirme tarzı yakalayabilirsiniz.


Mimari görselleştirme çalışmalarında kompozisyon parametreleri aslında her 3D görselleştirme uzmanının zamanla öğreneceği ve kendi tarzını yakalayacağı aşamaları kapsar. İlk olarak temel fotoğrafçılık parametreleriyle zihninizi eğiterek, temel yaklaşımları içselleştirmek sonrasında da belirli bir tarz yakalamak gerekir. Mimari render çalışmaları spesifik tek bir alan olduğu için kompozisyon oluşturmak ve bir tarz yaratmak zor değildir. Belirli bir kalıbı benimsemek kısa sürede mümkündür fakat her projenin kendi bağlamına göre o projenin güçlü yanlarını ifade edecek özgün bakış açıları yaratmak önemlidir. O nedenle mimari görselleştirme uzmanının her bir 3D render karesini bir hikaye olarak ele alması ve mimarların yapıyı tasarladığı gibi 3D görselleştirme uzmanının da görseli tasarlaması beklenir. Bu kompozisyon unsurlarının birçoğunu iç mekan tasarımı ve görselleştirme çalışmaları yaparken de dikkate alabilirsiniz.


All Render olarak mimari görselleştirme çalışmalarında her projenin kendine özgün duygusunu arar, onu işleriz. Her çalışmada hedefimiz yenilikçi görseller oluşturmak olduğu gibi yapıya ait duyguyu sanatsal bir biçimde görselleştirmektir.

Comments


bottom of page