top of page

3D KAT PLANI GÖRSELLEŞTİRME

Kat planı sunumları mimari sunumların gerekli ve en önemli sunumlarından biridir. Bir mimari proje geliştirme sürecinde ki ilk aşamalardan biridir kat planlarının hazırlanması. Yapı içerisinde insan yaşamını şekillendirecek olan bir düzlemdir plan düzlemi. Bunun yanında projenin kesiti de plan kadar önemli olsa da özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kesit düzlemini ele almak oldukça güçtür. Sıkça üretimi olan ve maalesef belirli bir kalıba indirgenen konut tasarımları için proje kesitinin tasarımı çoğu mimar tarafından belirli başlı ölçüler dâhilinde yapılmaktadır ve bir standart üzerinden ele alınmaktadır. Bu nedenle kat planlarının ifade edilmesi ve incelenmesi kullanıcılar için daha önceliklidir ve en büyük önemi teşkil eder. Bu yönüyle kat planlarının kaliteli ve nitelikli bir biçimde ifade edilerek kullanıcıya sunulması gereklidir.

 

Proje pazarlama süreçlerinde pazarlama ve gayrimenkul firmalarının birçoğu cephe görsellerine ve iç mekân görsellerine büyük önem arz edip, kat planı sunumlarını ikincil bir plana atmaktadır. Fakat bu durumun büyük bir hata olduğunu belirtmek gerekir. Öyle ki konut satışlarında temel mesele daire veya müstakil evin kullanışlılığı yani mekân hacimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin kullanıcının yaşam biçimi ve standartlarına uygun olup olmadığının kullanıcı tarafından kritik edilmesidir. Bu durumda kat planı sunumlarının da niteliği en az cephe tasarımı ve iç mekân tasarımları kadar önem kazanmaktadır. İç mekân sunumları da projenin kullanış biçimini yansıtan bir 3D görsel parametresi olsa da iç mekân sunumlarında net bir şekilde ölçülerden veya metrajlardan konuşmak güçtür. O nedenle kullanıcılar sahip olacağı mutfak, salon, antre veya yatak odası gibi boyutlarını merak ettikleri yaşam hacimlerini ancak kat planlarından net olarak algılayabilir ve okuyabilirler. Kat planı sunumları için birçok görselleştirme ofisi kolay bir yöntem olarak Autocad ve Photoshop gibi yaygın düzenleme araçlarıyla 2 boyutlu bir kat planı sunumu hazırlamayı tercih eder.

 

All Render olarak kat planı sunumları üzerine dikkat çekerken, kat planlarını bu duyarlılıkla üretiyor, farklı 3D görselleştirme araçları kullanarak etkili biçimde görselleştiriyoruz. Genel kullanımın aksine 2 boyutlu araçlar yerine, 3 boyutlu araçları kullanarak kat planlarını 3 boyutlu bir sunum formatında hazırlıyoruz. Kat planı çalışmalarında uygulama projesindeki tefriş düzenini esas alarak 3 boyutlu sabit ve hareketli mobilya modellerini proje modeli içerisine yerleştiriyoruz. Proje modeli içerisine yerleştirdiğimiz bu 3D modelleri mimari render yazılımlarında gerçekçi bir güneş ışığı ile render ederek mekân kullanımını etkili bir biçimde oluşturuyoruz. Bu yöntem ile görselin estetik olmasını sağlamanın yanında kullanıcılara evin yaşam ve duygusunu en iyi şekilde aktarmayı amaçlıyoruz. Kat planı teknik bir çizimdir ve algılaması teknik çizim eğitimi almayan birisi için oldukça güçtür. Bu güç durumu 3D kat planı sunumlarımızla kullanıcı için kolay bir inceleme ve kritik etme deneyimine dönüştürüyoruz. Tüm bu yönleriyle ele alındığında kat planı çizim ve sunumlarının proje lansman süreçlerinde büyük önem taşıdığını anlayabilirsiniz. Kat planı sunumlarının mimar görselleştirme uzmanları tarafından hazırlanması da uygulama projesinin doğru bir şekilde okunması açısından önemlidir. Mimar olmayan görselleştirme uzmanları bu konuda zorlanabilmekte, bazı ifade biçimlerini anlamada ve sunuma aktarmada güçlük çekebilmektedir. All Render olarak mimar çalışma ekibimizle kat planlarınızda 3 boyutlu ögeler kullanarak anlaşılır, yumuşak renk tonları ile görselleştirerek ilgi çekici bir nitelikte hazırlıyoruz. 

bottom of page