top of page

DIŞ MEKAN MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME

Dış mekân mimari görselleştirme hizmeti çerçevesinde başta mimari projelerinizin cephe tasarımı çalışmaları olmak üzere, çevre düzenlemesi ve peyzaj tasarımları konusunda hizmet vermekteyiz. Mimari görselleştirme hizmetimizle birlikte yarışma mimarlığı başta olmak üzere mimarlık hizmetlerine devam etmekte olan ofisimiz, cephe malzemeleri ve detayları konusunda da güncel kalarak yenilikçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir cephe tasarım fikirleri geliştirmekte, kaliteli ve profesyonel mimari görselleştirme hizmeti verebilmektedir. Dış mekan sunumlarında amacımız, projenin kendi hikaye ve bağlamına ait olan duyguyu aramak, görselleri sanatsal bir motivasyonla kompoze ederek etkili bir 3D görselleştirme çalışması ortaya koymaktır.

Cephe Tasarımı

Mimari görselleştirme çalışmaları hazırlarken her projenin kendi bağlamına uygun ve farklı yaklaşımlarla cephe tasarımı fikirleri ortaya koyuyoruz. Bunun yanında cephe tasarımının parsel ölçeğinde yapınızın iyi görünmesinin ötesinde kentsel bir tasarım konusu olduğunu düşünüyoruz. Projenizin cephesinin salt ilgi çekici ve farklı bir tasarım olması üzerinden ele alınmasını yanlış buluyoruz. Öyle ki yaşadığımız kentlerde çevreyi oluşturan unsurlardan birisi de yapılı çevredir. Bu çerçevede ele aldığımızda yapıların cephe tasarımlarını parsel ölçeğinde bir tasarım meydana getirme işinden daha çok kentsel mekân ve kent siluetine eklemlenme işi olarak bakmamız gerekmektedir. Bu bilinçle cephe tasarımlarınızı ele alıyor; yapı ve çevresini sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamda analizi ve araştırmasını yaparak çevresine uyumlu, duyarlı, sürdürülebilir ve aynı zamanda özgün cephe tasarım fikirleri geliştiriyor, gerçekçi 3 boyutlu mimari görselleştirme hizmeti veriyoruz.

Bunların yanında cephe tasarımı çalışmalarını mimari projelendirme aşamasının bir parçası olarak görüyoruz. Cephe tasarımının mimari projenin bir parçası olduğu, projelendirme sürecinin cephe tasarımının geliştirilmesinde ilk aşama olduğu açık bir durumdur. Bu nedenle proje süreçlerinde yapının plan, kesit ve görünüşleri ele alınırken cephe tasarımlarının bu süreçten ayrılması düşünülemez. O nedenle başarılı bir cephe tasarımı için proje süreçlerinde cephe tasarımlarının proje müellifi tarafından dikkate alınması, göz ardı edilmemesi gerekir. All Render olarak tarafımızdan verilecek 3D cephe tasarımı hizmeti öncesinde yürütülen proje süreçlerinde bu konuya dikkat etmenizi öneririz. Kütle itibariyle etkili; dolu-boş, ritim, vurgu, hiyerarşi ve denge gibi temel tasarım parametrelerinin projelendirme süreçlerinde önemsendiği kadar 3D cephe tasarımı ve görselleştirme sürecinin başarılı olabileceğini unutmamak gerekir. Bu noktada ruhsat projesi sonrasında doluluk boşluk gibi parametrelere dair çeşitli revize önerileri sağlasak da tasarımın ana hattı ve plan çözümüyle ilişkili olan yapı kütlesinin biçimine müdahale şansı bu süreçte sağlanamamaktadır. O nedenle uygulanabilir ve başarılı bir cephe tasarımı için mimari projelendirme süreci resmileştirilmeden önce ofisimizle proje çalışmanızı paylaşmanızı ve cephe tasarımı önerilerimiz doğrultusunda plan, kesit ve görünüş çizimlerini şekillendirilmesini önermekteyiz. Bu süreç atlanmış olması halinde mimari görselleştirme hizmeti talepleriniz için en kötü şartlarda proje kaba inşaatı tamamlanmadan bizlerle iletişime geçmelisiniz. Bu aşamada iletişim kurmanız halinde cephenin etkili bir ritim, hiyerarşi ve dengeyle tasarlanmasını; güneş kırıcı ve çeşitli kaplama malzemesi detaylarının doğru çözümlenmesini sağlamak mümkün olabilmektedir. Öyle ki kaba inşaatı tamamlanıp, duvarlarının örüldüğü hatta mantolama ve sıva işçiliklerinin tamamlandığı projeniz için ortaya konulacak mimari görselleştirme ve tasarım fikirleri söve ve boya gibi materyallerin kompoze edilmesine indirgeyecektir. Bu durum da farklı ve yaratıcı cephe tasarımı ve mimari görselleştirme fikirlerini kısıtlayacaktır. Aynı zamanda bu aşamada önerilecek güneş kırıcı, metal kenet sistemleri, seramik gibi yapısal elaman veya kaplama malzemelerin uygulanması da yeni uygulama maliyetleri doğurabilecek hatta mevcutta yapılan mantolama gibi uygulamalara zarar verilmesine ve randımansız bir yalıtım uygulamasının oluşmasına sebep olacaktır. Mimari görselleştirme hizmeti talepleriniz için proje süreçleri henüz resmileşmeden bizimle iletişim kurmanız durumunda All Render olarak mimar ekibimizle yenilikçi, sürdürülebilir, uygulanabilir ve çevresiyle uyumlu cephe tasarımı fikirleri sunabilir; yapılarınızın rakip firmalardan farklılaşmasını ve bunun da satışlara yansımasını sağlayabiliriz. Cephe tasarımı konusunun kentsel mekânda bir sorumluluğu kapsadığı gibi proje pazarlama süreçlerinde de en etkili konulardan olduğu unutulmamalıdır.

 

Cephe tasarımı fikirlerinin yanında bu fikirlerin 3D görsel formatında fotorealistik olarak ifade edilmesi de proje satış süreçleri için tasarım kadar önemli bir husustur. Cephe tasarımının nitelikli olması kadar cephenin 3D mimari görselleştirme süreci de nitelikli bir şekilde yapılmalıdır. 3D mimari görselleştirme araçlarının etkili kullanılması ve görsellerin konut satış süreçlerinde kullanıcılar tarafından fotorealistik bir biçimde deneyimlenmeyebilmesi önemlidir. All Render olarak mimar çalışma ekibimizin 3D mimari görselleştirme yazılımlarını kullanmada sahip olduğu tecrübeler ve kullandığı güçlü donanımlar sayesinde üst seviye gerçekçi dış mekân görsellerinizi hızlı ve etkili biçimde uygun fiyatlara sunuyoruz. 

bottom of page