top of page

3D MİMARİ ANİMASYON NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Mimari projelerin gerçeğe dökülmesinden hemen önce sanal ortam üzerinde modellemelerin yapılmasına 3D mimari animasyonu denilmektedir. Geleneksel yöntemlerle yapılan 2D tasarımların yerini modern dünyada alan bu yöntem, bir mimari projenin başlıca unsuru olarak görülmektedir. Projelerin gerçekleştirilme aşamasından önce gerekli tüm detayların izlenebilmesi adına hayati öneme sahip olan 3 boyutlu animasyon projeleri, görsel faktörler yardımıyla tasarımcıların ya da mimarların tasarımlarını sanal ortama dönmesidir.


3D mimari tasarım, projenin çizim aşaması sırasındaki en temel faktör olarak mimarların başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntem, yapıların temelinden iç ve dış tasarımına kadar her noktasında kullanılmaktadır. Bu işlem, tasarım detaylarının yanı sıra bir yapının inşasında meydana gelebilecek risklerin analizinin de kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır. Görsel yollarla yapılan sunumların da en temel parçası olan 3D mimari görselleştirme, tasarım firmalarının alıcılara yaptıkları sunumun zenginleştirilmesindeki en önemli parça olarak görülmektedir. Bu yöntem yardımıyla alıcılara, gösterilen proje içerisinde sanki bulunuyorlarmış gibi bir his vererek, o yapıda oldukları hissiyatının yaratılması hedeflenmektedir.


Kısacası, mimari alanda büyük bir öneme sahip olan 3D tasarım, 3 temel başlık altında önem kazanmaktadır;

 • Projeyi ya da ürünü görselleştirme ve ilgi çekici kılma

 • Projenin tüm tasarım detaylarını sanal ortamda gözlemleme

 • Proje gerçekleştirilmeden hemen önce tüm risklerini değerlendirme

3D Mimari Animasyon Nasıl Yapılır?

Alanında yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilen bir işlem olan 3d mimari animasyon, tasarımcının aklındakini sanal ortama dökme tekniği olarak da adlandırılabilmektedir. Projedeki her detayın açık bir şekilde gözlemlenmesini sağlayan bu animasyon tekniği, gerçeğe oldukça yakın bir sonuç vermektedir.

Peki 3D mimari animasyon nasıl yapılır? Bilgisayar ortamında oluşturulan herhangi bir resim ya da videonun dış ortamlara aktarılmasını sağlayan render işlemi, 3D mimari animasyonda kendini göstermektedir. Gerekli çizim programları üzerinde tasarlanan projeler, çeşitli platformlara render işlemi ardından paylaşılmaktadır.

Birçok 3D animasyon programı üzerinden yapılabilen bu işlemler için kullanılan en popüler uygulamalar şunlardır;

 • Tinkercad

 • Autocad

 • SketchUp

 • Fusion 360

 • 3D Slash

 • OpenSCAD

 • Vectary

 • Onshape

 • SculptGL

 • DesignPark

 • Blender

 • 3D Builder

 • Autodesk Maya

 • ZBrush

Basit bir yolla 3D mimari animasyon tekniğinin nasıl yapıldığını açıklamak gerekirse: bu yönetimi gerçekleştirmek için ilk önce gerekli olan programın seçilmesi gerekmektedir. Her detay için oldukça çeşitli uygulama bulunabilmektedir. Bu uygulamalar yardımıyla yapıların temelinden iç ve dış tasarımına kadar olan her noktası titizlikle ele alınabilmektedir. Tasarımcı ya da mimar, projesini sanal ortam üzerine tasarlarken, çizim sırasında gerekli araçlar kullanabilmektedir. Bu araçlar da bilgisayar ortamında tıpkı bir kağıt üzerine resim çizer gibi faaliyet gösteren grafik tableti, tasarımcının fikirlerini sanal ortama dökmesine olanak sağlamaktadır.


3D Mimari Animasyon Tasarımı Ne İçin Kullanılır?

Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte önem kazanan animasyon teknikleri, kedine iş dünyasında yer bulmuştur. Özellikle mimari alanda oldukça büyük bir öneme sahip olan animasyonlar, proje tasarımlarının en temel parçası olarak görülmektedir. Bilgisayar programları yardımıyla hazırlanan projeler, çeşitli alanlarda gerek reklam gerekse sunum amacıyla kullanılmak adına da 3D animasyona başvurulmaktadır. Geleneksel yöntemler olan karton üzerinde görsel göstermenin çok ötesine çeken 3 boyutlu animasyonlar, izleyicinin dikkatini çekme ve projeyi zenginleştirmek adına oldukça önemlidir. Projenin sunulduğu kitleyi çekebilmek için önemli olan bu 3 boyutlu animasyon yöntemi, sanki o tasarımın içindeymiş gibi bir his vermesi nedeniyle tasarım firmaları tarafından sıkça sunum sırasında başvurulan bir yöntemdir.


3D animasyonlar, sunum özelliğinin yanı sıra bir projenin tüm detaylarını gözlemlemek adına tasarımcıya ya da mimara büyük fikirler sunabilmektedir. Tasarım sırasında görülmeyen ince detayları yakalamak adına oldukça kolaylık sağlayan 3 boyutlu animasyon, mimarın projesini zenginleştirmesini de sağlamaktadır. Görsel yollar sayesinde yeni fikirler edinmede araç olarak kullanılan animasyonlar, projenin güvenilir bir çerçevede tasarlanmasında da çok etkilidir. Autocad gibi uygulamalar yardımıyla projenin en ince ayrıntısına kadar inebilen tasarımcı, yapıda kullanılabilecek çeşitli malzemelerin türüne de buradan karar verebilmektedir.


Sanal ortam üzerinde hayal edilebilen her şeyin gerçekleştirilmesiyle birlikte yapılar sağlamlık kazanmaya başlamıştır. Öngörülemeyen doğal afetlere 3D animasyon yöntemiyle önlem alınabilmektedir. Tasarımcılar, animasyonlar yoluyla gerçekleştirdikleri bazı testler yardımıyla projelerin daha dayanıklı olmalarını sağlamaktadır.


Tüm bu etkenlerle birlikte 3D mimari animasyon, projelerin en temel parçası haline dönüşmekte ve ortaya çıkartılan yapıların; sağlamlığına, görüntüsüne, tasarımcının fikirlerini geliştirmesine ve alıcıların görsel yollarla projeye bağlanmasına olanak sağlamaktadır.

36 görüntüleme

Commentaires


bottom of page