top of page

İÇ MEKÂN TASARIMI ve İÇ MİMARLIK HİZMETİ

Geçtiğimiz yazılarımızda 3D mimari görselleştirme üzerine yoğunlaşırken bu kez iç mekân tasarımı ve uygulamaları hakkında detaylı bazı bilgi ve deneyimlerimizden bahsedeceğiz. İç mekân tasarımı çalışmaları 2 farklı başlık altında ayrıştı. Birincisi bilindiği üzere profesyonel bir tasarımcı tarafından fikirler geliştirilip mekân tasarlanarak uygulanan tasarım çalışmaları, diğeriyse proje lansmanları için hazırlanan 3 boyutlu mimari görselleştirme çalışmaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda profesyonel bir tasarımcı tarafından bir fikir ışığında her detayıyla tasarlanan, çizilen ve sonrasında uygulamaya konulan tasarım çalışmalarını anlatacağız. İç mekân tasarımı ve uygulama çalışmaları son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle günlük yaşam faaliyetlerinin sürdürüldüğü konut mekânları günlük vaktimizin geniş bir bölümünü geçirdiğimiz mekânlar olduğu için ergonomisi, efektif alan kullanımı ve yarattığı duygu itibariyle büyük önem taşır. Bununla birlikte günümüzün ihtiyaçları da geçmişe göre farklılıklar göstermekte ve değişmektedir. Dolayısıyla bir mekânın tek başına var olması yeterli değildir. Teknolojik gelişmelerin takip edilemez bir hıza ulaştığı günümüzde bazı kullanıcı beklentileri de artış göstermektedir. Geldiğimiz noktada iç mekânları dört duvardan meydana gelen odalar olarak algılamamak gerekmektedir. ,


Modern yaşam, yerleşik yaşam alışkınlıkları ve tanımlarımızı yeniden ele almamızı zorunlu hale getiriyor. Bu zorunluluk hali sonucunda algılara ve kavrayışlara daha geniş bir alan tanıyor. Geçmişteki “mesafe” tanımı ile bugünkü “mesafe” tanımı oldukça fark gösteriyor. Teknolojinin hızına yetişilmez değişim ve sürekli bir devinim halinde oluşu güncel iletişim anlayışları geliştirmemizi gerektirdi. Teknoloji yüz yılların alışkanlığı olan işte bu iletişim biçimini de değiştiriyor. Günümüzde hiçbir “mesafe” uzak olmadığı gibi, ulaşamadığımız ya da erişemediğimiz pek bir yer de yok. Bu türden dönüşümler modern öncesi dünyamızın kavrama sınırlarının da ötesine geçiyor. Bu dönüşümlerin hayatımızı kolaylaştırdığı inkâr edilemez bir gerçektir. Fakat bununla birlikte yer, yere özgü ve bağlamcılık gibi kavramların yıpranmasına yol açarken bu kavramların etrafında bulunan duyguların da aşınmasına sebep oluyor. Mimarlığın da bu dönüşen anlayış ve kavram tanımlarından etkilenmemesinin elbette imkânı yok. Yerel referanslar yerine global eğilimler ve popüler kavramlar ön plana çıkıyor.


All Render olarak mimar ve iç mimar tasarımcı ekibimiz yalnızca 3D görselleştirme alanıyla sınırlı bir hizmet vermiyor. Detaylı bir iç mekân çalışması hizmetini de kullanıcılarıyla iş birliği içerisinde geliştirip uygulama sürecine hazırlıyor. Bu noktada uygulamaya yönelik iç mekân tasarımı çalışmalarımız 3D görselleştirme çalışmalarımızla oldukça ayrışıyor. Her proje için coğrafya, yerel referanslar ve kültürel birikimler üzerine araştırmalar yapar, projenin ekonomik bağlamını da göz önünde bulundurarak iç mekân tasarımı yapıyoruz. İç mekân tasarımı çalışmalarını yalnızca tasarım olarak ele almaz, mekânın işlevsel oluşu ve kullanıcı psikolojisi üzerine etkilerini de ele alırız. Mekânın bölgesel bağlama uyumunu değerlendirirken güncel trendleri de göz ardı etmeden iç mekân tasarımı yaparız. Bu da güncel kalabilmeyi ve dinamik bir mekân konfigürasyonu ortaya çıkarmamızı sağlar. All Render olarak tasarımın her aşamasında renk ilişkileri, mekân kullanımı, konforu ve atmosferi gibi parametreleri güncel eğilimler ışığında geliştirir, beklentilerinizi karşılayan etkileyici mekânlar tasarlarız.


Tasarım aşamasında dört temel evre, çalışmanın ilerleyişi için oldukça önemlidir. Bu aşamaları şöyle sıralamak mümkün:

1-Hazırlanma: İlk etap olan bu süreçte tasarımcılarımız proje için gereken araştırma ve okumaları yapar. Kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını algılayabilmek için onların istek ve görüşlerine başvurulur. Bu bilgileri geçmişteki iç mekân tasarımı süreçlerinden kazanılan bilgilerimizle birlikte kritik eder ve harmanlarız.

2-Dinlenme: Bu etapta önceki aşama olan “hazırlık” sürecini tamamlamış olan tasarımcılarımız, projeye çalışmaya ara verir ve proje konusuyla ilgili zihinsel düşünce biçimini sürdürerek fikir aşamasını sürdürmektedir. Bu bir yönüyle soyut kavramların ve araştırma çalışmalarının ön plana çıktığı odaklanma aşamasıdır. Tasarımcılar bu aşamada proje konusunu içselleştirmiş olurlar.

3-Aydınlanma: Bu aşamaya kadar zihinsel faaliyetler noktalanır. Bu aşamanın ne kadar süreceği pek öngörülemez. Her proje için bir farklı bir süre ile karşılaşılabilir. Fakat tasarımın konusunu oluşturacak olan nesnelerle ilgili ilk fikir ve yaklaşımlar kısa sürede ortaya çıkmaya başlar. Tasarım ekibimizin geçmişteki çalışmalarından edindiği tecrübelerle, hazırlanma aşamasındaki elde ettiği bilgileri sentezlemesi oldukça önemlidir. Yeterli olgunlaşmayı gösteren fikirler kabul edilebilir olup, trendler ve yerel bağlamın ışığında uygulanabilirliği olacak biçimde sağlam bir zemine oturtulur. Böylece tasarımın soyut aşamaları tamamlanmış olur ve tasarımcılarımız ve kullanıcılar için en keyifli somut aşamalara geçilir.


İÇ MEKAN TASARIMI HİZMETİ


Tasarım Fikirlerinin Çizim Düzlemine Aktarılması

Bu aşama itibariyle tüm fikirler 2 ve 3 boyutlu mimari çizim çalışmaları olarak ortaya koyulur. İlk olarak mekân kullanımını belirleyecek plan çizimleri tamamlanır. Kullanıcıların da önerisiyle planlar şekillenir ve nihai plan ortaya çıkar. Bunun ardından tasarımın renk ve dokularına yön verecek en önemli iki parametre olan zemin ve tavan döşemeleri belirlenir. Ardından sabit ve hareketli mobilyaları duvar tasarımlarıyla birlikte ele alınır. Mobilyalarla birlikte tüm aksesuar ve aydınlatma armatürleri marka ve model olarak tanımlanır ve bir sunum dosyası haline getirilerek kullanıcıya aktarılır. Kullanıcıdan gelen ön anayla birlikte 3D görselleştirme çalışmaları başlar. Bu aşamada tercih edilen tüm mobilya ve aksesuarlara ait 3D modelleme çalışmaları yapılır veya modeller ilgili firmadan talep edilerek tüm mekânın 3 boyutlu mimari çizimi yapılır. Tüm renk ve dokular modellere uygulanarak kullanıcılar için en keyifli süreç olan 3D görselleştirme ya da yaygın tabiriyle 3D render çalışmaları tamamlanır ve sunulur. Fotogerçekçi görseller üzerinden kullanıcının önerileri alınır ve bu değerlendirmeleri tasarım ekibimizin ele alır ve projeyi revize eder. Bu doğrultuda teknik çizimler ve 3 boyutlu görseller revize edilerek kullanıcının onayını sunulur ve onay alınır. Bu onayla birlikte gerekli tüm uygulama detayları çizilir ve 3 boyutlu görsellerle birlikte uygulamayı yapacak olan ekibe teslim edilir. Gerekli tadilatların yapılmasının ardından hareketli mobilya ve aksesuarlar tedarik edilerek mekân son halini alır.

Ofis iç mekân tasarımı, otel iç mekân tasarımı; villa iç mekan tasarımı gibi tüm yaşam alanlarına dair bu süreçler aynı şekilde ilerler fakat her proje kendine özgü bir bağlama sahip olduğu için kendi sosyal ve kültürel bağlamı ışığında yenilikçi tasarım önerileri geliştiririz. Sizler de bu mekânınızın bu yenilikçi ve uygulanabilir tasarım parametreleriyle ele alınmasını isterseniz bize ulaşabilir, ön çalışma talebinde bulunabilirsiniz. 3D tasarım içeriklerinin yanında yenilikçi ve uygulanabilir farklı tasarım biçimleri hakkında yeni bir içerikte görüşmek üzere.

85 görüntüleme

Bình luận


bottom of page